dodání zboží

4. Dodání zboží

4.1. Dodavatel zasílá zboží zpravidla do 72 hodin od doručení objednávky Provozovatelem. Provozovatel objedná za Kupujícího zboží maximálně do deseti pracovních dní od jeho objednání Kupujícím. Objednáním zboží se rozumí jeho zaplacení Kupujícím. Dodací lhůta se může prodloužit vlivem dodavatele podle období v roce (státní svátky, Vánoce, atd.). Na požádání Provozovatel sdělí kupujícímu datum odeslání zboží. Běžná doba dodání je mezi 5-40 pracovních dní od odeslání Dodavatelem. Nejzazší termín doručení zásilky je dle ust. § 5 odst. 2 písm. b) zák. č. 634/1992 Sb. 60 dní ode dne objednání zboží Provozovatelem. Jestliže Dodavatel zboží Kupujícímu neodešle do třiceti dnů od jeho objednání, vrátí Provozovatel Kupujícímu peníze a vzájemný vztah mezi Provozovatelem a Kupujícím je tím ohledně nedodaného zboží ukončen.

4.2. Zboží je objednáváno u více Dodavatelů. Každý dodavatel zasílá zboží kupujícímu samostatně. Kupující bere na vědomí, že objednané zboží může být doručeno ve více zásilkách.

4.3. Pokud zboží není doručeno do 60 dní ode dne odeslání zboží Dodavatelem, může Kupující požádat Provozovatele o vrácení celé kupní částky nebo o opětovné objednání zboží od Dodavatele. 

4.4. O době doručení je zákazník informován v oznámení u každého produktu, v obchodních podmínkách, v dodacích podmínkách a také v dolní části stránek, kde je době a způsobu doručení věnován celý článek.

4.5. Pokud zboží Kupující obdrží po vrácení peněz, je povinen ve lhůtě čtrnácti dnů vydat Provozovateli zboží nebo zaslat Provozovateli vrácené peníze zpět.

4.6. Kupující bere na vědomí, že některé zásilky mohou být zadrženy celním úřadem z důvodů celního řízení. Provozovatel na požádání vyřídí toto celní řízení za Kupujícího. Kupující je v tomto případě povinen poskytnou Provozovateli potřebné dokumenty. Pokud kupující uhradí dodatečné náklady v podobě DPH či cla budou mu tyto náklady proplaceny.

Zatočte si kolem štěstí Spinner icon